Datum početka važenja: 15.02.2021. godine

Uslovima korišćenja definisana su pravila koja korisnicima našeg web sajta (u daljem tekstu: „Korisnik“ ili „Kupac“) omogućavaju upotrebu našeg web sajta i kupovinu proizvoda iz naše ponude.

Zadržavamo pravo promjene Uslova korišćenja, u skladu sa novim elementima ponude i/ili zakonske regulative, zbog čega bi Korisnik posebno prije svake kupovine trebalo da provjeri informacije u vezi sa Uslovima korišćenja.

Ovi Uslovi korišćenja zajedno sa našom Politikom privatnosti čine Ugovor koji se primenjuje na Vas.

Pristupom ili korišćenjem našeg sajta pravno ste obavezani ovim Ugovorom.

Ukoliko pronađete bilo šta u ovom tekstu sa čim se ne slažete, molimo Vas da prestanete da koristite sajt.

UPOTREBA INTERNET SAJTA

Sav materijal na ovom sajtu je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje naših autorskih prava. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na nekom drugom mjestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzeti isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koje su sadržane u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete mijenjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe.

Informacije na ovom sajtu imaju opštu informativnu svrhu i ne mogu da budu zamjena za profesionalni savjet. 

Sajt, kao i njegov cjelokupan sadržaj, vlasništvo su JZU „Apoteka Gradiška“, ulica Vidovdanska br. 11, Gradiška, Republika Srpska (u daljem tekstu: Apoteka Gradiška). Upotreba sadržaja koja nije u skladu sa Uslovima korišćenja, bez pisane saglasnosti vlasnika sajta, strogo je zabranjena.

Zabranjeno je na sajtu objavljivati sadržaj kojim se vrši kleveta, povređuju prava drugih fizičkih ili pravnih lica, sadržaj koji je uvredljiv, lažan, prijeteći, vulgaran, pornografski, ili koji na bilo koji način podstiče na izvršenje prekršaja ili krivičnog djela, sadržaj koji predstavlja protivzakonito djelovanje ili koji poziva na građansku neodgovornost. Apoteka Gradiška zadržava pravo da takve sadržaje ukloni sa sajta, bez prethodnog obavještenja Korisnika.

Zabranjeno je svako lažno predstavljanje i objavljivanje lažnih i netačnih podataka u vezi sa sajtom, osobama povezanim sa istim, kao i o trećim licima.

Zabranjeno je korišćenje sajta u propagandne svrhe.

Zabranjeno je svako korišćenje sajta radi prodaje proizvoda ili preporučivanja usluga Korisnika ili trećih lica.

Zabranjeno je postavljanje ili transmisija virusa i svih kompjuterskih kodova, datoteka i programa koji na bilo koji način mogu oštetiti ili preuzeti kontrolu nad sajtom ili pratećom opremom.

DOSTAVLJENI SADRŽAJ

Za sve sadržaje koje dostavite (u vidu komentara, ocjena, i slično) saglasni ste da Apoteka Gradiška ima pravo (ali ne i obavezu) da procijeni sadržaj prije nego što ga postavi na sajt.

Apoteka Gradiška je ovlašćena da:

 • nadgleda dostavljene sadržaje,
 • dozvoli ili odbije da postavi dostavljene sadržaje,
 • nadgleda, filtrira i briše dostavljene sadržaje (ukoliko su štetni ili neprikladni),
 • učini dostupnim dostavljeni sadržaj trećim licima u svrhu održavanja sajta, zaštite Apoteke Gradiška ili postupanja u skladu sa zakonskim normama.

Ukoliko se odlučite da bilo koje podatke objavite postavljanjem na našem sajtu, to činite isključivo na sopstvenu odgovornost. Apoteka Gradiška neće biti odgovorna za eventualnu štetu ili zloupotrebu nastalu od strane trećih lica.

LINKOVI SAJTOVA TREĆIH LICA

Sajt može sadržati linkove ka sajtovima trećih lica. Oni su postavljeni kao pogodnost Korisnika i Apoteka Gradiška ne kontroliše, niti je odgovorna za sadržaj izložen na sajtovima trećih lica, kao ni za njihovu politiku zaštite privatnosti. Apoteka Gradiška neće biti odgovorna ukoliko:

 • takvi sajtovi imaju neprecizan, netačan ili neprikladan sadržaj,
 • takvi sajtovi nisu bezbjedni, sadrže viruse ili druge štetne materijale,
 • takvi sajtovi povređuju bilo čije pravo intelektualne svojine, i sl.

UPOTREBA NAŠEG IMENA ILI LOGOA

Nije dozvoljena upotreba našeg imena, logoa ili poslovnog imena osim u saglasnosti sa ovim Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti.

SPREČAVANJE PRISTUPA

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja dajete suglasnost da Apoteka Gradiška može, ukoliko ustanovi da je to neophodno, obustaviti Vaš pristup i korišćenje ovog sajta, bez prethodnog upozorenja. Apoteka Gradiška neće biti odgovorna ni prema Vama, ni prema bilo kojem trećem licu, zbog obustavljanja Vašeg pristupa ovom sajtu.

REGISTRACIJA

Registracija nije obavezna da bi se kupovina realizovala.

Korisnik snosi svu odgovornost za tačnost i popunjenost podataka koji su unijeti prilikom registracije na sajt.

Registrovani Korisnik stiče mogućnost pristupa pojedinim personalizovanim sadržajima, kao što su podaci o narudžbi ili status kupovine. 

Korisnik registracijom potvrđuje:

 • da je u potpunosti pročitao Uslove korišćenja i da je saglasan sa svim odredbama istih,
 • da je u potpunosti pročitao Politiku privatnosti i da je razumio sve odredbe,
 • da je u potpunosti pročitao Uslove plaćanja i da je razumio sve odredbe,
 • da je u potpunosti pročitao Politiku korišćenja kolačića i da je razumio sve odredbe,
 • da je prilikom registracije dao potpuno tačne i istinite podatke,
 • da Apoteka Gradiška može, poštujući odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine, kurirskoj službi ustupiti sljedeće podatke o Korisniku: ime i prezime, adresa za dostavu narudžbe i broj telefona, a sve isključivo u svrhu uredne dostave pošiljke.

Registrovani Korisnici su u obavezi da čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje našeg web shop-a, kao i da istu ne otkrivaju trećim licima. Ukoliko prekrše ovu obavezu, Korisnici to čine na sopstvenu odgovornost i snose u potpunosti odgovornost prema oštećenima za svaku štetu nastalu korišćenjem njihovog naloga od strane trećih lica.

NARUČIVANJE

Ukoliko želi da ubrza kupovinu, Kupac nije u obavezi da se registruje na sajt kako bi izvršio kupovinu. U tom slučaju Kupac neće moći da koristi neke od funkcija sajta koje su raspoložive registrovanim Korisnicima (npr. lista želja, i slično).

Kao registrovani Korisnik, nakon unošenja svog korisničkog imena i lozinke, Kupac pored ostalog ima i uvid u svoje prethodne kupovine, kao i mogućnost odlaska na stranicu za odabir plaćanja bez ponovnog unošenja svojih ličnih podataka.

Narudžba proizvoda putem sajta je moguća klikom na dugme „DODAJ U KORPU“, i sve kupovine koje se realizuju putem korpe su finalne i neopozive. 

U slučaju da, nakon izvršenog naručivanja, bude utvrđeno da je greškom na sajtu označena pogrešna cijena proizvoda, Apoteka Gradiška će nastojati da Kupca u što kraćem roku obavijesti o uočenoj grešci i tačnom iznosu cijene. U tom slučaju Kupac ima pravo da poručeni proizvod plati prema ispravljenoj maloprodajnoj cijeni ili da odustane od narudžbe.

PRIJEM NARUDŽBE OD STRANE APOTEKE GRADIŠKA

Nakon zaključenja narudžbe, na adresu elektronske pošte koju je Kupac ostavio kao kontakt, biće proslijeđena potvrda da je narudžba primljena od strane Apoteke Gradiška. Ako Kupac ne dobije ovakvu potvrdu, potrebno je provjeriti ispravnost adrese elektronske pošte koju je ostavio kao kontakt.

Apoteka Gradiška zadržava pravo da, u slučaju da postoji izvijesna kontradiktornost ili nejasnoća u registrovanim podacima Kupca ili u narudžbi, prije dalje obrade iste izvrši provjeru podataka koje je Kupac naveo prilikom kreiranja narudžbe i da kontaktira Kupca putem elektronske pošte ili telefonskim putem, radi ispravljanja istih i što efikasnije realizacije isporuke naručenih proizvoda.

Apoteka Gradiška, takođe, zadržava pravo da, ukoliko nije u mogućnosti da isporuči sve naručene proizvode, isporuči samo raspoložive od izabranih proizvoda. Kupac će biti obaviješten, elektronskom poštom ili telefonskim putem, uz naznaku isporuke preostalih proizvoda.

Apoteka Gradiška zadržava pravo otkazivanja narudžbe usljed tehničkih i drugih razloga, o čemu će Kupac biti blagovremeno i uredno obaviješten.

Po prijemu narudžbe i obavljenoj validaciji podataka o Kupcu ili narudžbi, Apoteka Gradiška pristupa obradi narudžbe, koja se završava potvrdom od strane Apoteke Gradiška da je u mogućnosti da narudžbu realizuje, nakon čega Kupcu proslijeđuje informacije o realizovaniim sredstvima sa platne kartice Kupca (ukoliko je izabrana opcija plaćanja karticom).

O svakoj promjeni statusa narudžbe Apoteka Gradiška će obavijestiti Kupca.

REZERVACIJE PROIZVODA U KORPI

Proizvod koji Kupac stavi u korpu u procesu kupovine nije rezervisan čak ni nakon zaključenja narudžbe. Proizvod je rezervisan tek nakon potvrde narudžbe od strane Apoteke Gradiška, putem elektronske pošte. 

Apoteka Gradiška zadržava pravo da, i nakon slanja potvrde Kupcu, otkaže dio ili kompletnu narudžbu ukoliko nije u mogućnosti da poručeni proizvod obezbijedi, a o takvom otkazivanju će informisati Kupca putem elektronske pošte.

CIJENE

Cijene proizvoda su izražene u konvertibilnim markama (KM) i uključuju PDV. Proizvodi su podložni promjeni cijene sve do potvrde narudžbe. Apoteka Gradiška garantuje cijenu na dan kupovine, bez obzira na eventualnu promjenu cijene prije izvršene isporuke.

Apoteka Gradiška zadržava pravo da promjenu cijena pojedinih artikala iz ponude realizuje na dnevnom nivou, u cilju obezbjeđenja pogodnosti Kupcu tokom trajanja promotivnih perioda, o čemu će Kupac biti jasno i blagovremeno informisan.

U cijenu proizvoda iz ponude nije uključena cijena dostave robe, koja pada na teret Kupca, i to u iznosu 7,70 KM ukoliko se dostava vrši putem EuroExpress kurirske službe, te 5,00 KM ukoliko se dostava vrši putem Pošte Srpske kurirske službe.

PLAĆANJE

Plaćanje proizvoda se vrši u skladu sa odredbama definisanim u dokumentu Uslovi plaćanja, koji je takođe dostupan na našem web sajtu.

ISPORUKA

Isporuka proizvoda se vrši na jedan od tri ponuđena načina:

 • preuzimanjem u Apoteci Gradiška,
 • putem kurirske službe Euro Express, 
 • putem kurirske službe Pošte Srpske,

Kupac, prilikom zaključenja kupovine, bira željeni način isporuke proizvoda. Cijene isporuke proizvoda biće jasno iskazane prilikom zaključenja svake kupovine.

Ukoliko Kupac izabere da proizvode preuzme u Apoteci Gradiška, biće mu ponuđene sve adrese na kojima su dostupni odabrani proizvodi, te će Kupac moći izabrati adresu na kojoj želi da preuzme iste. Kod ovog načina isporuke, Kupac ne plaća nikakve troškove dostave.

Ukoliko Kupac odluči da mu odabrane proizvode dostavi jedna od tri kurirske službe sa kojima Apoteka Gradiška ima zaključene ugovore na teritoriji Bosne i Hercegovine, Kupac će moći da izabere koja od ponuđenih kurirskih službi će mu dostaviti proizvode.

Apoteka Gradiška inicira usluge kurirske službe nakon što Kupac potvrdi narudžbu. 

 • Isporuka proizvoda će biti izvršena u roku sljedećim rokovima od momenta potvrde narudžbe:
 • putem EuroExpress kurirske službe rok za dostavu proizvoda je 3 radna dana (dostava se ne vrši subotom, nedeljom i ne dane državnih praznika),
 • putem Pošte Srpske kurirske službe rok za dostavu je 24 sata ukoliko narudžba bude izvršena do 12:00 časova radnim danom. Ukoliko je narudžba izvršena nakon 12:00 časova, rok za isporuku je 48 sati. Isporuka se vrši svim radnim danima i subotom, osim nedeljom i u dane državnih praznika,

Ukoliko se Kupac odluči za isporuku proizvoda putem Pošte Srpske kurirske službe, Apoteka Gradiška će obezbjediti besplatnu dostavu za minimalan iznos narudžbe od 70,00 KM. 

Ukoliko se Kupac odluči za isporuku proizvoda putem EuroExpress kurirske službe Apoteka Gradiška će obezbijediti besplatnu dostavu za minimalan iznos narudžbe od 100,00 KM.

REKLAMACIJE

Kupac ima pravo na podnošenje prigovora u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Apoteka Gradiška garantuje da je proces pakovanja i pripremanja naručenih proizvoda za isporuku strogo kontrolisan od strane zaposlenih u Apoteci Gradiška, te da je mogućnost fizičkih oštećenja prouzrokovanih neadekvatnim rukovanjem proizvodima svedena na minimum. Za eventualna oštećenja proizvoda u transportu odgovornost snosi prevoznik, te Apoteka Gradiška nije odgovorna za neadekvatno rukovanje proizvodima nakon što su isti predati kurirskoj službi radi isporuke Kupcu. Molimo Vas da, prilikom preuzimanja isporučenih proizvoda, iste otpakujete pred dostavljačem i prekontrolišete da li postoje eventualna fizička oštećenja. Ukoliko primijetite fizička oštećenja na samom paketu, molimo Vas da o tome odmah informišete dostavljača, te ukoliko pored fizičkih oštećenja paketa postoje i fizička oštećenja proizvoda molimo Vas da na to ukažete dostavljaču. Apoteka Gradiška ne snosi odgovornost za prethodno opisanu štetu.

Kupac ima pravo da izjavi prigovor, odnosno da Apoteci Gradiška uputi obavještenje o fizičkim (materijalnim) nedostacima na robi, u roku od 8 dana od dana prijema robe, u suprotnom se smatra da je primio robu u ispravnom stanju.

Kupac nema pravo na reklamaciju proizvoda ukoliko je iste otvorio i/ili koristio.

Svoj zahtjev za reklamaciju Kupac može uputiti na adresu elektronske pošte apotekag@teol.net . Obavezan dio sadržaja zahtjeva za reklamaciju jeste broj transakcije (broj pošiljke koji ste dobili na e-mail prilikom potvrde kupovine) i broj fiskalnog računa po kome je transakcija realizovana.

Apoteka Gradiška će na upućeni zahtjev odgovoriti saglasno zakonski definisanim rokovima.

MJERODAVNO PRAVO I NADLEŽAN SUD

Uslovi korišćenja i svi njihovi sastavni dijelovi podliježu zakonima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. U slučaju bilo kakvog spora između Apoteke Gradiška i Kupca/Korisnika nadležan je stvarno nadležni sud u Banjoj Luci.

OGRANIČENJA

Sve usluge ne moraju biti dostupne svim licima ili na svim geografskim lokacijama. Apoteka Gradiška zadržava pravo da ograniči dostupnost ovog sajta ili pružanje bilo kojih usluga bilo kom licu ili na bilo kom geografskom području.

IZMJENE USLOVA KORIŠĆENJA

Apoteka Gradiška može bilo kada, bez prethodne najave, izmijeniti ili dopuniti ove Uslove korišćenja. Ovakve izmjene su za Kupce/Korisnike obavezujuće, pa je preporučljivo da periodično posjetite ovu stranicu i informišete se o tome. Daljim korišćenjem bilo kojih usluga sajta saglasni ste da prihvatate sve izmjene i dopune ovih Uslova korišćenja.

IZMJENE WEB SAJTA

Apoteka Gradiška zadržava pravo da u bilo kom trenutku, privremeno ili trajno, u cjelini ili djelimično, modifikuje ili ukine ovaj sajt bez prethodnog upozorenja, ili da ograniči dostupnost sajta određenim licima ili geografskom području.

TAČNOST PODATAKA

Apoteka Gradiška nastoji da podatke objavljene na ovom sajtu održava tačnim i ažurnim, ali ne daje nikakve garancije niti obezbjeđenja da takve zaista i jesu, niti snosi bilo kakvu odgovornost za posljedice, direktne ili indirektne, proistekle iz pretpostavke Korisnika/Kupca da su podaci tačni i ažurirani. 

U slučaju da primijetite bilo kakvu nepravilnost, molimo Vas da nas o tome obavijestite na adresu elektronske pošte info@apotekagradiska.org , kako bismo izbjegli eventualne neprijatnosti.

DOGAĐAJI VAN NAŠE KONTROLE

Ne snosimo odgovornost prema Vama zbog bilo kog kršenja Uslova korišćenja izazvanog događajima ili okolnostima koje su bile van naše razumne kontrole.

DJELIMIČNA NIŠTAVOST UGOVORA

U slučaju da se za bilo koju odredbu ovog Ugovora utvrdi da je ništava od strane nadležnog suda, to neće uticati na punovažnost preostalih odredaba ovog Ugovora, koje će nastaviti da se primjenjuju u cjelosti.

Ova web stranica koristi kolačiće radi omogućavanja potpunog korisničkog iskustva