Farmaceutska djelatnost u nešem gradu postoji skoro 100 godina, od početka dvadesetih godina prošlog vijeka i od tada u kontinuitetu radi i razvija se.

Apoteka Gradiška trenutno ima 10 maloprodajnih objekata, 8 apoteka i 2 apotekarske stanice. Apoteke su locirane na području Grada Gradiška 4 apoteke, jedna u Novoj Topoli, jedna u Gornjim Podgradcima, jedna u Laktašima, te jedna u Banjaluci. Apotekarske stanice se nalaze u Turjaku i Orahovi. Ovakvom lokacijom naših maloprodajnih objekata u stanju smo da ispunimo našu osnovnu obavezu – snabdijevanje stanovništva Grada Gradiška lijekovima i medicinskim sredstvima. U sastavu Ustanove posluje i galenska laboratorija, koja u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima svoje proizvode prometuje u drugim apotekarskim ustanovama, po čemu je naša ustanova jedinstvena na području Republike Srpske.

Naša misija je biti na usluzi svim građanima koji imaju potrebu za lijekovima, medicinskim sredstvima, dijeteteskim preparatima i drugim robama iz domena farmaceutske djelatnosti, kao i pružanje stručne i kvalitetne usluge pacijentima, te upute i savjetovanje u vezi sa korištenjem lijekova, medicinskih sredstava i druge robe iz našeg asortimana. JZU ''APOTEKA GRADIŠKA'' zajedno sa Galenfarmom je Ustanova koja je prije svega trajno orijentisana prema pacijentima, te iz godine u godinu, u skladu sa potrebama istih obogaćujemo svoj prodajni i proizvodni asortiman, kao i broj i vrstu usluga koje se pružaju u našim apotekama.

U Javnoj zdravstvenoj ustanovi ’’Apoteka Gradiška’’ trenutno radi 53 zaposlenih radnika, od čega je 37 zdravstvenih radnika farmaceutske struke, i 16 nezdravstvenih radnika, većinom ekonomske struke.

Ova web stranica koristi kolačiće radi omogućavanja potpunog korisničkog iskustva